BURGERS & SANDWICHES

 • 8 oz. Bourbon whiskey sirloin steak sandwich
 • $14.95
 • 8 oz. Sirloin Steak Sandwich
 • $14.95
 • Blue Burger
 • $9.45
 • Elvis Burger
 • $9.95
 • Farm Burger
 • $9.95
 • Firehouse Burger
 • $9.95
 • Mushroom & Swiss Burger
 • $9.95
 • Philly Cheese Steak
 • $9.95
 • Pollock Fish on a Bun
 • $8.95
 • Pork Tenderloin
 • $8.95
 • Steak Burger
 • $8.40
 • Texas Toothpick
 • $8.95
 • Chicken Fillet Sandwich
 • $8.95
 • Grilled Chicken Breast Sandiwch
 • $10.95
 • Grilled Cheese
 • $7.95